10 attraktive hyttetomter med utsikt over Tisleifjorden til salgs

For mer info kontakt Håkon Wøllo
eller Knut Arne Svang på telefon 909 83 058

_D3S0026